Visa veida īpašumu vērtēšana Latgalē un Vidzemē

Izbraucam uz objektu Jums ērtā laikā (arī brīvdienās)
Zemnieku iela 5, Rēzekne

Vērtējam īpašumu dažādiem mērķiem

Maksātnespējas procesa administratoru un Zvērinātu tiesu izpildītāju vajadzībām
Ieguldījumu un kompensējamo zaudējumu noteikšanai saskaņā ar civillikumu
Viedokļu atšķirības un atsavināšanas gadījumos
Izsniedzam īpašuma vērtējumu, kas paredzēts Latvijas UR pamatkapitala atzinumumiem
Mantiskā ieguldījuma veikšanai uzņēmuma pamatkapitālā
Operatīvi novērtēsim īpašumu, norunātajos termiņos
Pirkšanas - pārdošanas darījumiem
Uzņēmuma aktīvu vērtēšana grāmatvedības uzskaitei
Finanšu uzskaites vajadzībām
Minimāli vērtējuma izsniegšanas termiņi. Sadarbojamies ar kredītiestādēm
Kredīta un līzinga garantijām
Cenas un termiņi ir atkarīgi no veicamā darba apjoma, sarežģītības pakāpes, ģeogrāfiskā izvietojuma un dokumentu saņemšanas brīža

Cenas un pakalpojumi

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
SAUSZEMES TRANSPORTA LĪDZEKĻI
TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMS
2-3 dienas
200-250 €
Savrupmāja ar palīgēkām un zemi
TERMIŅI
2 dienas
CENA AR PVN
120-160 €
Dzīvoklis
ĪPAŠUMA VEIDS
2-3 dienas
180-250 €
Apbūvētas zemes vienības
180-250 €
2-3 dienas
Lauku saimniecības ar/bez meža
300-500 €
5-7 dienas
Komercobjekti (veikali, kafejnīcas, administratīva ēkas)
300-500 €
7-10 dienas
Rūpnieciskās ražošanas objekti
400-800 €
10-14 dienas
Specializētas nozīmes objekti
no 250 €
10-14 dienas
Individuālās garāžas
120-150 €
2-3 dienas
Mežaudzes ar/bez meža zemi
no 250 €
10-14 dienas
Neapbūvētas zemes vienības
2-3 dienas
85 €
Smagās automašīnas
TERMIŅI
2-3 dienas
CENA AR PVN
70 €
Vieglās automašīnas
ĪPAŠUMA VEIDS
2-3 dienas
100 €
Traktortehnika
Lauksaimniecības tehnika
85 €
2-3 dienas
TERMIŅI
CENA AR PVN
No 50 €, atkarībā no vienību skaita
ĪPAŠUMA VEIDS
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
2 dienas
Vērtējam ne tikai dažāda veida kustamo un nekustamo īpašumu, bet arī specializēto objektus: degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas, mazās hidroelektrostacijas, vēja elektrostacijas, derīgo izrakteņu atradnes u. c.
ĪPAŠUMU VĒRTĒŠANAS PROCESS SASTĀV NO 5 POSMIEM:
Galvenais uzņēmuma aktīvs — pieredzējusi komanda

Kāpēc klienti turpina izvēlēties mūsu pakalpojumus?

Pārzinām nekustamo īpašumu reģionālās tendences, jo pārsvarā strādājam Latgalē un Vidzemē

Vietējie vērtētāji

Latvija karte
Ievērojam termiņus, par kuriem esam vienojušies. Pielāgojamies Jūsu vajadzībām. Pēc nepieciešamības īpašumus apsekojam arī brīvdienās

Mobilitāte

Dzieti. Izbraukums
Ilgstoši sadarbojamies ar valsts un pašvaldību iestādēm, komersantiem, privātpersonām, tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem

ILGTERMIŅA SADARBĪBA

Sadarbība
Vidējā īpašumu vērtētāja darba pieredze — 12 gadi.
Nepārtraukti paaugstinām kvalifikāciju Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas rīkotajos kursos, semināros un konferencēs

Pieredzējusi komanda

Komanda
Vērtējam īpašumus saskaņā ar Latvijas (LVS 401:2013), Eiropas un starptautiskiem
standartiem. Kvalitātes apliecinājums - LĪVA izsniegts kompetences sertifikāts

KVALITĀTE

Sadarbība. Dzieti
20 gadu laikā esam novērtējuši vairāk nekā 10 000 īpašumus
Dzieti: Juris Guntis Vjakse
Savu darbību uzsākām 2000. gadā, Rēzeknē, un gadu gaitā esam strādājuši ar klientiem visas Latvijas teritorijā.

Tagad atgriežamies pie savām saknēm. Apvienojot vairāk nekā 20 gadu pieredzi, mūsdienu tehnoloģijas un plašās zināšanas par reģioniem, mobili un kvalitatīvi sniedzam savus pakalpojumus klientiem un sadarbības partneriem vidē, kuru esam ne tikai iepazinuši, bet arī sīki izzinājuši - Latgali un Vidzemi.

Sadarbojamies gan ar privātpersonām un komersantiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm un uzņemumiem.
Sniedzam pakalpojumus arī zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem.

Savu darbu sekmīgi veicam, pateicoties profesionālai pieredzējušu darbinieku un partneru komandai. Ar gandarījumu savā prasmēs dalāmies arī ar jauniem speciālistiem, kuru enerģija un vēlme mācīties sniedz pārliecību par uzņēmuma un nozares attīstību un pēctecību.
To pašu novēlam arī saviem partneriem un klientiem!
Juris Guntis Vjakse
SIA „DZIETI” īpašnieks un valdes priekšsēdētājs
Latgales meži

Bezmaksas PDF ceļvedis
“Nekustamā īpašuma vērtēšana kredīta saņemšanai”

Nekustamā īpašuma vērtēšana kredīta saņemšanai
Lejupielādējot materiālu Jūs uzzināsiet:
— Kā soli pa solim saņemt hipotekāro kredītu
— Visu tam nepieciešamo dokumentu sarakstu

97% klientu, kuri pie mums vērsās ar mērķi saņemt kredītu, tas tika piešķirts pēc mūsu izsniegtās īpašuma vētēšanas atskaites

Aizpildiet formu, lai saņemtu Failu savā e-pastā
Aizpildot formu, Jūs piekrītat mūsu privātuma politikai
Saņemt pdf ceļvedi
1.Konsultācija bankā
  • Apskati partneru banku hipotekāro kredītu piedāvājumus un procentu likmes
  • Izvērtē savas iespējas iegādāties nekustamo īpašumu
2.Atrodi vēlamo nekustamo īpašumu


3.Nekustamā īpašuma vērtētāja izvēle
  • Būsim pateicīgi, izvēloties “DZIETI” !
  • Sazinies ar mums, piesakot pakalpojumu pa e-pastu vai kontakttālruni: dzieti@inbox.lv  T. 25759809
4.Nekustamā īpašuma vērtējums
  • Iesniedzamie dokumenti vērtētājam, atkarībā no īpašuma veida:
  - Zeme :
       Zemesgrāmatas apliecības kopija;
       Zemes robežu plāns.
  - Dzīvoklis:
       Zemesgrāmatas apliecības kopija;
       Tehniskās inventerizācijas lieta.
  - Savrupmāja:
       Zemesgrāmatas apliecības kopija;
       Zemes robežu plāns;
  - Zeme ar mežu:
       Zemesgrāmatas apliecības kopija;
       Zeme robežu plāns;
       Meža taksācija.
  - Komercīpašums:
       Zemesgrāmatas apliecības kopija;
       Zemes robežu plāns;
       Tehniskās inventerizācijas lieta.
  - Nākotnes vērtības aprēķins:
       Zemsgrāmatas apliecības kopija;
       Zemes robežu plāns;
       Tehniskais projekts;
       Būvdarbu tāme ( izvērtā vai vienkāršotā veidā).

  - Kontaktinformācija un rekvizīti
  - U.c. ar īpašumu saistošie dokumenti
5.Aizpildi pieteikumu bankā
  • Ieniedzamie dokumenti:
 - Nekustamā īpašuma vērtējums;
 - Personu apliecinošs dokuments;
 - Bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem( ja neesi bankas klients);
 - U.c. dokumenti, kas apliecina Jūsu maksātspēju
 - Konsultējies par valsts galvojuma iespējām
6.Uzzini bankas piedāvājumu, izvērtē to
7.Kredīta līgums
Izvēlētajā kredītiestādē tiek parakstīts kredīta un ķīlas līgums
8.Pirkuma līgums ar īpašuma pārdevēju un nostiprinājuma lūguma parakstīšana
Dokumenti tiek parakstīti pie notāra, kurš apliecina dokumentus, kas iesniedzami Zemesgrāmatā
9.Īpašuma tiesību / Hipotēkas reģistrēšana Zemesgrāmatā
Iesniedziet dokumentus Zemesgrāmatā*.

*Ja kredīts tiek formēts ar valsts garantiju, tad apliecinājumu par garantijas piešķiršanu jāpievieno Zemesgrāmatā iesniedzamajiem dokumentiem..
Pēc kīlas reģistrācijas Zemesgrāmatā banka izsniedz aizdevumu.
10.Nekustamā īpašuma apdrošināšana
11.Kredīta izmaksa
Mūsu klientu atsauksmes:
Sadarbības partneri
profesionālās kvalifikācijas Sertifikāti

Mēs centāmies atbildēt uz vissvarīgākajiem

Ir palikuši jautājumi?

1.Cik ilgi derīgs ir vērtējums?
SIA „DZIETI” izsniegtais vērtējums ir derīgs vienu gadu.
2.Kādus dokumentus ir nepieciešams iesniegt, lai saņemt īpašuma vērtējumu?
Ir jāiesniedz:
- zemesgrāmata
- zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni
- visu īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas (ja īpašuma
satāvā ietilpst ēkas un būves)
- zemes vai telpu nomas līgumi (ja tādi ir noslēgti)
- meža taksāciju (ja īpašuma sastāvā ietilpst mežaudze)
- tehniskais projekts (ja jānosaka īpašuma nākotnes vērtība)
- būvniecības darbu tāme (ja jānosaka īpašuma nākotnes vērtība)

Laika ekonomijas labad vēlams dokumentus iesniegt elektroniski PDF formātā, sūtot uz
e-pastu.
3.Vai SIA „DZIETI” ir sadarbības līgumi ar visām kredītiestādēm?
SIA "Dzieti" nav noslēgti sadarbības līgumi ar AS „Swedbank”un AS „Luminor Bank”. Pārējās kredītiestādes akceptē mūsu izsniegtos vērtējumus.
4.Vai Jūs sniedzat kādas garantijas?
Visi SIA „DZIETI” vērtētāji un partneri ir civiltiesiski apdrošināti, tā nodrošinot klientu interešu aizstāvību.
5.Vai apmaksa par īpašuma novērtējumu ir atkarīga no noteiktās tirgus vērtības?
Apmaksa par pakalpojumu ir atkarīga tikai no vērtējamā īpašuma sastāva (sarežģītības pakāpes) un kvalitatīvai darba veikšanai nepieciešamā laika un cilvēkresursu patēriņa. Tā nekorelē ar iegūto rezultātu.
6.Vai nekustamā īpašuma tirgus vērtību var pielīdzināt kadastrālajai vērtībai vai vērtībai apdrošināšanas vajadzībām?
Iepriekš minētās vērtības parasti tiek izmantotas citiem mērķiem, tāpēc tiešas ietekmes uz īpašuma tirgus vērtību tām nav.
7.Vai iespējama pakalpojuma saņemšana ātrākos laika termiņos?
Ikvienu vērtējumu un klientu uztveram kā atsevišķu gadījumu, saprāta robežās izskatām arī šādus variantus.
 8.Vai ir paredzētas kādas atlaides ilgtermiņa sadarbības partneriem?
Tā kā darbojamies nu jau trešo gadu desmitu, šādu klientu loks ir diezgan plašs, un, iespējams, tieši tāpēc, ka ir iedibināta elastīga atlaižu sistēma pasūtītājiem, kas mūsu pakalpojumus izmanto atkārtoti. PALDIES VIŅIEM PAR TO!
1.Cik ilgi derīgs ir vērtējums?
SIA „DZIETI” izsniegtais vērtējums ir derīgs vienu gadu.
2.Kādus dokumentus ir nepieciešams iesniegt, lai saņemt īpašuma vērtējumu?
Ir jāiesniedz:
- zemesgrāmata
- zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni
- visu īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas (ja īpašuma
satāvā ietilpst ēkas un būves)
- zemes vai telpu nomas līgumi (ja tādi ir noslēgti)
- meža taksāciju (ja īpašuma sastāvā ietilpst mežaudze)
- tehniskais projekts (ja jānosaka īpašuma nākotnes vērtība)
- būvniecības darbu tāme (ja jānosaka īpašuma nākotnes vērtība)

Laika ekonomijas labad vēlams dokumentus iesniegt elektroniski PDF formātā, sūtot uz
e-pastu.
3.Vai SIA „DZIETI” ir sadarbības līgumi ar visām kredītiestādēm?
SIA "Dzieti" nav noslēgti sadarbības līgumi ar AS „Swedbank”un AS „Luminor Bank”. Pārējās kredītiestādes akceptē mūsu izsniegtos vērtējumus.
4.Vai Jūs sniedzat kādas garantijas?
Visi SIA „DZIETI” vērtētāji un partneri ir civiltiesiski apdrošināti, tā nodrošinot klientu interešu aizstāvību.
5.Vai apmaksa par īpašuma novērtējumu ir atkarīga no noteiktās tirgus vērtības?
Apmaksa par pakalpojumu ir atkarīga tikai no vērtējamā īpašuma sastāva (sarežģītības pakāpes) un kvalitatīvai darba veikšanai nepieciešamā laika un cilvēkresursu patēriņa. Tā nekorelē ar iegūto rezultātu.
6.Vai nekustamā īpašuma tirgus vērtību var pielīdzināt kadastrālajai vērtībai vai vērtībai apdrošināšanas vajadzībām?
Iepriekš minētās vērtības parasti tiek izmantotas citiem mērķiem, tāpēc tiešas ietekmes uz īpašuma tirgus vērtību tām nav.
7.Vai iespējama pakalpojuma saņemšana ātrākos laika termiņos?
Ikvienu vērtējumu un klientu uztveram kā atsevišķu gadījumu, saprāta robežās izskatām arī šādus variantus.
 8.Vai ir paredzētas kādas atlaides ilgtermiņa sadarbības partneriem?
Tā kā darbojamies nu jau trešo gadu desmitu, šādu klientu loks ir diezgan plašs, un, iespējams, tieši tāpēc, ka ir iedibināta elastīga atlaižu sistēma pasūtītājiem, kas mūsu pakalpojumus izmanto atkārtoti. PALDIES VIŅIEM PAR TO!